NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Terapii FOCUS
Poradnia Neurologii Dziecięcej
Pracownia EEG
Kierownik dr n.med. Marzanna Wołk

Umowa z NFZ
15-294 Białystok
Ul. Szpitalna 39 lok. 4
Tel. 85 874 43 34